Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK Lubicz

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk-lubicz.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

zapytanie o cenę

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Informacja o otwarciu ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-02 20:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Zamawiający  na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami) informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych do remontu dróg” zgodnie z przesłanym zapytaniem ofertowym z dnia 19.03.2020 r.

 

  1. Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę brutto
    w wysokości 350.000 zł.

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty zgodnie
    z poniższym zestawieniem:

 

 

Nr oferty

Nazwa Firmy – nazwisko

Adres wykonawcy

Cena oferty [zł] brutto

Termin wykonania

Termin płatności

1

Produkcja-Handel-Usługi „MAR-POL”

Jacek Marcinkowski

ul. Koniuchy 21 A, 87-100 Toruń

72.570,00

7 dni.

zgodnie z SIWZ

2

 

 

 

 

 

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Bartłomiej Bugdol
    data dodania: 2020-03-30 19:57
[drukuj]