Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK Lubicz

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk-lubicz.pl

Treść strony

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art.4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2007r Nr 10, poz. 68.) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-25 13:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-26 11:52

Założenia

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Całość zgromadzona będzie na stworzonej przez Ministra SWiA stronie głównej Biuletynu (www.bip.gov.pl), skąd odnośniki będą prowadziły do Biuletynów poszczególnych podmiotów określonych w ustawie. Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-25 13:11

Zakres publikowanych informacji

Strona główna BIP zawiera w szczególności:

 1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 2. adres redakcji strony głównej BIP;
 3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
 4. instrukcję korzystania z BIP;
 5. spis podmiotów;
 6. menu przedmiotowe;
 7. informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
 8. moduł wyszukujący.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-25 13:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-26 11:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10903
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-29 08:35